Om Genforeningen:

tilbage

Tove skriver:

 

Skrivelsen med billedet af bedstemor og bedstefar (ao: farmor &farfar) stammer fra arkivet i Agerskov, hvor alle familier blev bedt om at skrive deres tanker ned i forbindelse med genforeningen i 1920, og det er bedstemor, der har skrevet det.

 

 

Bedstemor skriver:

 

Naar der en Dag i denne henseende skal fremhæves siden 1918, da er det for mig den, da Freden blev underskreven , først da blev man klar over, at Striden mellem Nationerne for vort Folk’s anliggende var endt og Haabet om en lysere Fremtid opsteg da i Hjertet

 

 

Maatte Genforeningsglæden med Danmark blive til Velsignelse baade for vort timelige og aandelige vel.

 

M. Olesen f. Toft

f d 21. 4. 1878

 

N Olesen

Vellerup

          f d 16. 11 1873

 

 

Nedstat Basic - Gratisräknaren hemsida statistik
Kostnadsfria räknaren för privata webbplatser